Home

De Stichting Route 05 organiseert zelf of in samenwerking met anderen, sportieve en culturele evenementen met als doel het bijeenbrengen van fondsen, ten behoeve van mensen en/of organisaties die hulp behoeven en zelf niet in staat zijn op andere wijze in de nodige financiële dan wel materiële middelen, te voorzien.

Route05 organiseert sport(sponsor)evenementen waar de afstand centraal staat en iedereen aan mag deelnemen. Elke route zal worden georganiseerd  met behulp van de hulp vragende persoon(en) en Route05.

Heb jij of iemand in jouw omgeving of organisatie hulp nodig?

Schrijf Stichting Route05 zodat door de verbindende en verbroederende kracht van sport en entertainment jij de hulp krijgt die nodig is.